Szkolenia Ligi Specjalistów

 • Opublikowany 2018-12-17

Szkolenia Ligi Specjalistów

Już w styczniu początek cyklu szkoleń w ramach Ligi Specjalistów

Szkolenie z obsługi oprogramowania do projektowania oświetlenia DIALux evo 8

DIALux evo to zaawansowane środowisko dla projektantów wnętrz oraz architektów, dzięki któremu stworzymy profesjonalne wizualizacje budynków, ulic czy pomieszczeń wraz z uwzględnieniem oświetlenia.
Na szkoleniu m. in. zaprezentowanie interfejsu aplikacji oraz praktyczne zastosowanie funkcji programu na przykładowych projektach.

cena normalna 590 zł netto, cena specjalna dla uczestników Ligi Specjalistów – 99 zł netto

Dostępne terminy: 21 lutego 2019
Miejsce szkolenia: Warszawa


Szkolenie + egzamin na uprawnienia SEP

Szkolenia i egzaminy do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych skierowane są do osób, które na co dzień nie zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji, a sporadycznie przy projektowaniu, nadzorach i innych czynnościach zawodowych w branży budowlanej wymaga się od nich wyżej wymienionych uprawnień.

Egzamin przeprowadzą Członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy SPE o/Warszawa.

cena normalna 300 zł netto, cena specjalna dla uczestników Ligi Specjalistów 130zł netto + egzamin 230 zł netto

Miejsce szkolenia: Warszawa


Inteligentny budynek i technologia magistralna KNX

Na szkoleniu m.in. wprowadzenie do sterowania inteligentnym budynkiem, typy i topologie systemów inteligentnego budynku, system inteligentnego budynku KNX, możliwości sterowania i integracji, omówienie urządzeń systemowych, dobór urządzeń KNX.

Szkolenie bezpłatne dla uczestników Ligi Specjalistów

Miejsce szkolenia: Warszawa


Awaryjne zasilanie UPS

Na szkoleniu m. in. normy dot. UPS, dobór zasilaczy UPS, czasów podtrzymania oraz konfiguracja, warunki użytkowania zasilaczy UPS oraz baterii, współpraca UPS z pozostałymi elementami systemu zasilania gwarantowanego / systemami teleinformatycznymi.

Planowany czas szkolenia - 5 godzin

Szkolenie bezpłatne dla uczestników Ligi Specjalistów

Data szkolenia zostanie podana 7 stycznia
Miejsce szkolenia: Warszawa


Projektowanie instalacji IT

 • Normy dotyczące okablowania strukturalnego (miedzianego, światłowodowego, koncentrycznego)
 • Rodzaje, klasy i kategorie okablowania miedzianego, światłowodowego i koncentrycznego
 • Sposoby pomiaru sieci miedzianych i światłowodowych
 • Projektowanie, dobór komponentów sieci budynkowych miedzianych/światłowodowych
 • Warunki stawiane przez rozporządzenie MTBiGM w instalacjach multimedialnych w budownictwie wielorodzinnym
 • SAT Line – omówienie zagadnienia systemów multiswitchowych Axing

Część praktyczna:

 • Zarabianie modułów keystone
 • Pomiary
 • Spawanie włókien światłowodowych
 • Montaż telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej

Planowany czas szkolenia - ok. 3.5 godziny

Szkolenie bezpłatne dla uczestników Ligi Specjalistów. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Miejsce szkolenia: Warszawa

  


linkedin