O Lidze Specjalistów

Misją Ligi Specjalistów jest propagowanie wiedzy technicznej oraz integracja środowiska specjalistów oraz uczniów i studentów.

Zarejestruj się do Ligi Specjalistów:

  • jeżeli należysz do grupy zawodowej związanej z branżą elektryczną lub teletechniczną
  • jeżeli jesteś studentem jednego z kierunków technicznych
  • jeżeli jesteś uczniem technikum lub szkoły zawodowej o kierunku technicznym

Konkurs będzie przeprowadzony w czterech turach.

Pierwsza tura rozpoczyna się 10 grudnia 2021, a Finały Dnia będą miały miejsce na Targach Elektrotechnika w dniach 26-28 stycznia 2022 roku w Warszawie. 
W pierwszej turze pytania są wspólne dla branży teletechnicznej i elektrycznej oraz dla uczniów i studentów.

Podczas rejestracji wybierasz do której grupy uczestników się zaliczasz  i odpowiadasz na pytania przygotowane specjalnie dla swojej grupy. 

Harmonogram Ligi Specjalistów

Pierwsza Tura – będzie odbywać się w trybie on-line, pytania konkursowe zostaną opublikowane 10 grudnia 2021r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie 38 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 17 stycznia 2022r, pytania Pierwszej Tury będą wspólne dla grupy Uczniów i Studentów oraz dla grupy Specjalistów,

Druga Tura – będzie odbywać się w trybie on-line, pytania konkursowe zostaną opublikowane 10 grudnia 2021r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania w terminie 38 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 17 stycznia 2021r, pytania Drugiej Tury mogą być wspólne dla grupy Uczniów i Studentów  oraz dla grupy Specjalistów, 

Trzecia Tura – będzie odbywać się w trybie stacjonarnym na terenie Targów Elektrotechnika, które odbędą się w dniach 26-28 stycznia 2022 w Warszawie na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska. Finały Dnia będą odbywać każdego dnia tj. 26 stycznia 2022, 27 stycznia 2022, 28 stycznia 2022. Finały w grupie Uczniów i Studentów o godzinie 11:00, w grupie Specjalistów o godzinie 13.00. Każdy z finalistów otrzyma zaproszenie na konkretny dzień Finałowy. Finalista przed przystąpieniem do Trzeciej Tury, zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim  występuje w Konkursie celem weryfikacji czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość punktów. Finalista otrzyma arkusz z zestawem 5 pytań, na który będzie musiał odpowiedzieć w ciągu 15min. Po udzieleniu odpowiedzi na arkuszu, zgłasza komisji ukończenie zadania. Członek komisji podchodzi do uczestnika i zapisuje czas w jakim Finalista ukończył zadanie. Po upływie wyznaczonego czasu, komisja wyłania wśród Finalistów  max. 5 osób z prawidłowymi odpowiedziami i najkrótszym czasie wykonania zadania, 

Czwarta Tura - będzie się odbywać w trakcie Finału dnia na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska. Finaliści dnia, którzy zostali wyłonieni w Trzeciej Turze, przystąpią do ostatniego etapu Konkursu Ligi Specjalistów.    

 Liczba punktów do zdobycia w poszczególnych turach:

pierwsza tura nie jest punktowana.
w drugiej turze maksymalnie 52 pkt.

Każdy z finalistów, który pojawi się na finale dnia na terenie Targów Elektrotechnika, otrzyma gwarantowaną nagrodę - niespodziankę.

Nagrody w konkursie 

Finały Dnia będą się odbywać w dniach: 26, 27, 28 stycznia 2022. Każdego dnia będzie do zdobycia 1 (jedna) nagroda główna o wartości pieniężnej 500 zł w grupie Uczniów i Studentów i 1 (jedna) nagroda główna o wartości pieniężnej 1.500 zł w grupie Specjalistów.

 

Pełną treść regulaminu znajdziecie Państwo na stronie Regulamin – prosimy o zapoznanie się z zasadami Konkursu.